Aile Hekimliği 2022/5. Ek Yerleştirmede Yerleşen Hekimlerin Listesi
27 Mayıs 2022

Yeni açılan ve mekan gösterilemeyen birimlere yerleşen hekimlere mekan temini için 27 Haziran 2022 tarihine kadar süre verilecektir.

Mekan gösterilemeyen birimlere yerleşen hekimler ile mekan temin ederek göreve başladığı tarih itibariyle sözleşme/zeyilname imzalanacak ve hasta kabulüne başladığı tarihten itibaren 10 (on) ay süreyle Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tavan ücret üzerinden aile sağlığı merkezi gider ödemesi yapılacaktır.

Mekan gösterilmeden yeni açılan aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimlerin gerekli yer temini ve tefrişat işlemlerini 27 Haziran 2022 tarihi itibariyle tamamlayarak hizmet vermemeleri durumunda, 10 (on) gün içinde hizmet verilmeye başlanmaması halinde ilgili hekimlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

Müdürlüğümüzce mekan gösterilmeden yeni açılan aile hekimliği birimlerini sistemdeki aile hekimlerimizin tercih etmesi nedeniyle 
boşaltılan pozisyonları tercih eden hekimler seçilen birime göre göreve başlayacaklardır. Yerleşen diğer hekimlerin ayrılış başlayış işlemleri ise 01.06.2022 tarihinde yapılacaktır.


Yerleşenler Listesi