( 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı)- TEKLİF
23 Ağustos 2021

Teklif_Fiyat İstemi_Ustyazi_2f58beed-975c-442a-8160-982b026fb137.pdf
TEKNİK ŞARTNAME.pdf

Hastanemiz  Erişkin Yoğun Bakım ve Aşı Birminin ihtiyacı olan "( 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı) " işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesi d bendine göre doğrudan temin  Usülü ile yapılacaktır. Aşağıda isim ve miktarları belirtilen malzemelere ait KDV hariç birim fiyatınızı 24.08.2021 Tarih Saat: 11.00 kadar mail: satinalmabismil@gmail.com mail adresine gönderilmesi veya  Hastanemiz satınalma birimine elden teslim edilmesi hususunda; 
Gereğini rica ederim.