Hastanemizde mevcut 4 kalem 63 Adet yangın tüplerinin dolum ve Bakım işi
08 Mart 2021

TEKNİK ŞARTNAME.pdf 
Fiyat İstemi_Teklif_Ustyazi_21b11d00-5cff-4f9e-ab10-8a9cd67c41f3.pdf

   Hastanemiz mevcut yangın tüplerinin dolum ve bakım işine istinaden " Hastanemizde mevcut 4 kalem 63 Adet yangın tüplerinin dolum ve Bakım işi" 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu' nun 22. Maddesi (d) bendine göre Doğrudan Temin usulü ile yapılacaktır. Aşağıda isim ve miktarları belirtilen malzemelere ait KDV hariç birim fiyatınızı  12.03.2021 tarihi saat 10:00' a kadar mailto:satinalmabismil@gmail.com mail adresine gönderilmesi ve ya satınalma birimine elden teslim edilmesi hususunda;
     Bilgilerinize ve Gereğini rica ederim.