Hastanemizde Mevcut 4 Kalem 63 Adet Yangın Tüplerinin Dolum Ve Bakım İşi-Yaklaşık Maliyet Araştırması
03 Mart 2021

Yaklaşık Maliyet Ara_Ustyazi_4046af26-420b-4ec6-ac4b-09aee3afa893.pdf
TEKNİK ŞARTNAME.pdf


  Hastanemizde mevcut yangın tüplerinin dolum ve bakım işine istinaden "Hastanemizde Mevcut 4 Kalem 63 Adet Yangın Tüplerinin Dolum Ve Bakım İşi"  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesi (d) bendine göre  Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.  Aşağıda isim ve miktarları belirtilen işe ait KDV hariç birim fiyatınızı 08.03.2021 tarihi saat 10.00'a kadar satinalmabismil@gmail.com mail adresine gönderilmesi ve ya satınalma birimine elden teslim edilmesi  hususunda;
       Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.