Hastanemizde Mevcut 80 KVA UPS Güç Kaynağına, Ve Hasta Taşıma Asansörleri İçin 2 Kısım 4 Kalem Yedek Parça Malzeme Alımı
02 Mart 2021

TEKNİK ŞARTNAME.pdf
Fiyat İstemi (Teklif_Ustyazi_a307ad69-7e69-460b-8dbb-722f757527e3.pdf


  Hastanemizin ihtiyacı üzerine "Hastanemizde Mevcut 80 KVA UPS Güç Kaynağına, Ve Hasta Taşıma Asansörleri İçin 2 Kısım 4 Kalem Yedek Parça Malzeme Alımı", 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi d bendine göre Doğrudan Temin usulü ile yapılacaktır.  Değerlendirmesi kısım kısım toplam fiyat üzerinden yapılmak üzere aşağıda isim ve miktarları belirtilen malzemelere ait KDV hariç birim fiyatınızı 05.03.2021 tarihi saat 10.00'a kadar satinalmabismil@gmail.com mail adresine gönderilmesi ve ya satınalma birimine elden teslim edilmesi  hususunda;
            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.