Akılcı Laboratuvar Kullanımı
14 Ağustos 2018


AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

      Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ile genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütüldüğü bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;


Söz konusu proje basamaklarına 31.08.2018 tarihine kadar uyum sağlanması gerekmektedir.


Akılcı Laboratuvar Kullanımı Refleks Test ve Refle_Ustyazi.pdf

Karar Sınırı (Eşik Değer), Kri_Ek_42934161.pdf

Tıbbi Laboratuvarda Onay Deste_Ek_41916132.pdf

Akılcı Laboratuvar Kullanımı A_Ek_42422915.pdf

Akılcı Laboratuvar Kullanımı K_Ek_41297502.pdf

“Bu Test Nerede Yapılıyor_”_Ustyazi.pdf