2018 Yılı Haziran - Temmuz Dönemi İlanı Hakkında
08 Ağustos 2018

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme  Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge'nin 7 inci maddesi''gereğince hükümlerine istinaden Müdürlüğümüze 2018 yılı Haziran - Temmuz dönemi iller arası naklen atanmak isteyen personellerin başvuruları değerlendirilmiş olup;başvuran kişilerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2018 Yılı Haziran -_Ek_0922f43a-83fb-4797-9938-ed72f9b14578.pdf