KRONİK RUHSAL HASTALIKLAR,DAMGALAMA İLE MÜCADELE ve İNTİHARI ÖNLEME PROGRAMI FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ
26 Temmuz 2018


RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI, TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER BİRİMİ’NİN KOORDİNASYONUNDA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ PERSONELLERİNE KRONİK RUHSAL HASTALIKLAR, DAMGALAMA İLE MÜCADELE VE İNTİHARI ÖNLEME PROGRAMI FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLMİŞTİR.

       

          Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının bilgilerinin güncelliğinin, mesleki gelişimlerinin sürekliliğinin sağlanması için 2018 hizmet içi eğitim rehberi düzenlenmiş olup, 2018 hizmet içi eğitim rehberi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüzce aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına eğitimler verilmektedir.

         Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi koordinasyonunda Tropikal Eğitim Salonu'nda  İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi Şube Müdürü Emine GÖZEN, Psikolog Nazlı KARAKOÇ PAKDEMİR, Sosyolog Sebahattin ARPA; Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde çalışan Psikiyatrist Hilal Selçuk BARDAKÇI, Psikolog Nevin MEMİŞ ve Sosyal Hizmet Uzmanı Ferhat ARSLAN tarafından Aile Sağlığı Merkezlerimizde çalışan Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına Kronik Ruhsal Hastalıklar, Damgalama ile Mücadele ve İntiharı Önleme Programı Farkındalık Eğitimi verilmiştir.

RUH (3).JPG