RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER BİRİMİ
06 Temmuz 2018


RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER BİRİMİ

  ÇPGD ASM SÜPERVİZYON ZİYARETLERİ…

   0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı kapsamında ilimizde ÇPGD eğitimi almış Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına, Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimin sorumlusu Emine GÖZEN ve şubede görev yapan, Psikolog Berçem EROĞLU KALA. Ebe Hayat AKMEŞE tarafından, 04.07.2018 tarihinde Çınar İlçesinde bulunan Merkez 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Merkez 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edilmiştir.

     Süpervizyon görüşmelerinin yapılmasının amacı; Gebe-Bebek-Çocuk Psikososyal İzleme Formu'nun sahada işleyişini, görüşme yapan tüm hekim ve aile sağlığı elemanlarının gebe ve annelerle yaptığı görüşmeleri gözlemleyerek, olası eksiklikleri belirlemek, yanlışlar yerleşmeden çözüm yoluna gitmek, personelin eğitimini sahada sürdürmek ve personelin bilgi ve beceri düzeyini arttırmaktır. Babalık dönemi görüşmesi yapılmış, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları Tarafından ASM ye gelen çocuklar Otizm Spektrum Bozukluğu kapsamında değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda yapılan gözlemler sonunda eğitimciler tarafından ASM personellerine geri bildirimler verilmiştir. 2017 yılı başında hazırlanan plan doğrultusunda, ÇPGD eğitimi almış tüm Aile Hekimliklerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının süpervizyon görüşmeleri 2018 yılı içerinde de devam edecektir.

Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

  • ruh  (5).jpg
  • ruh  (2).jpg
  • ruh  (4).jpg
  • ruh  (3).jpg
  • ruh  (1).jpg