2018 YILI HAZİRAN DÖNEMİ DİYALİZ MERKEZLERİ CİHAZ ARTIRIM DUYURUSU
18 Temmuz 2018

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 8 ve madde 21’e istinaden ilimiz diyaliz merkezlerinden;


Birinci Bölgede
hasta sayısı 92, sero (-) cihaz sayısı 26 olup, hasta/cihaz oranı 3,5’lik oranla cihaz artırımının olamayacağı,

İkinci Bölgede hasta sayısı 78,  sero (-) cihaz sayısı 18 olup, hasta/cihaz oranı 4,3’lük oranla 2 (iki) cihaz artırımının olacağı,

Üçüncü Bölgede hasta sayısı 598, sero (-) cihaz sayısı 137 olup, hasta/cihaz oranı 4,4’lük oranla 13 (on üç) cihaz artırımının olabileceği belirlenmiştir.


Cihaz artırımında bulunmak isteyen diyaliz merkezlerinin 01.08.2018 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR…