Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastaları ile Devegeçidi Barajı piknik alanında piknik etkinliğimiz.
25 Haziran 2018


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hastaları ile Devegeçidi Barajı piknik alanında piknik etkinliğimiz.

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı”nın hedeflerinden biri de ağır ruhsal bozukluğu olan bireyler için; hastane temelli uygulamalardan, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modeline geçilmesidir. Bu amaçla “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri” kurulmuş olup, yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. TRSM’ler, bölgesindeki ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygu durum bozuklukları) ve ailelerin bilgilendirildiği, hastaların ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; “rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup ve bireysel terapi” gibi yöntemler kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişkili çalışan birimlerdir.

Kronik ruh sağlığı bozukluğu (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygu durum bozuklukları) olan hastaların takip ve tedavilerinin sağlanması için oluşturulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi açısından ilimizde TRSM İl Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

           Sekretaryasını İl Sağlık Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi’nin yürüttüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu TRSM hastalarımız için rutin olarak toplanmakta olup hastalarımızın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılması için çalışmalar yürütmektedir.

           Hastalarımıza Psikososyal destek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda hastalarımız ile Devegeçidi Barajı piknik alanında piknik yapılmıştır. Piknik etkinliğimizi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat ÖZKUL ziyaret etmiştir. Piknik etkinliğine desteğini sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.


  • IMG_7564.JPG
  • IMG_7561.JPG
  • IMG_7560.JPG