2018 Yılı Haziran - Temmuz Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği İlanı
14 Haziran 2018

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesine istinaden Müdürlüğümüz 2018 yılı Haziran-Temmuz Dönemi başvuru işlemleri için hazırlanan İlan metni,  Atama ve Nakil Talep Formu ve Kadro Durumunu gösterir Tablo ekte sunulmuştur.

2018 Yılı Haziran - Temmuz Dön_Ek_47382491.pdf (kadro Listesi2)
2018 Yılı Haziran - Temmuz Dön_Ek_47382492.docx  (Atama)
2018 Yılı Haziran - Temmuz Dön_Ek_47382490.pdf (Atama ve Nakil Talep Formu)
2018 Yılı Haziran - Temmuz Dön_Ek_47382489.pdf (Kadro Listesi1)