RUH SĞLIĞI BİRİMİ ÇİM FARKINDALIK EĞİTİMLERİ BASIN METNİ
16 Mayıs 201930/04/2018 ve 14/05/2018 TARİHLİ ÇİM FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Ülkemizde mevcut sistemde cinsel istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi, bildirim, izlem ve adli işlem süreçlerinde çeşitli aksaklıklar yaşanmakta ve bunun sonucunda da istismara etkin bir biçimde müdahale edilememektedir. Bazen tıbbi ve adli işlemler çocuğun yaşantılarını uygunsuz koşullarda defalarca dile getirmesine neden olmakta bu da çocuğun uğradığı travmayı şiddetlendirmektedir. Bu amaçla; çocuğu sistem içinde ikincil örselemeden korumak için ilimizde 2012 yılında Çocuk İzlem Merkezi kurulmuş olup halen etkin bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

 Bu kapsamda; sağlık personelinin çocuğa yönelik ihmal ve istismar konusunda farkındalığının artırılması, Çocuk İzlem Merkezi’nin tanıtılması amacıyla; ilimizde, birinci ve ikinci basamakta görev yapan tüm sağlık personelinin eğitilmesi büyük önem taşımakta olup, Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları  Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi tarafından 2015 yılından bu yana ÇİM farkındalık eğitimleri verilmeye devam etmektedir. Bu amaçla 30/04/2018 tarihinde İlimiz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ve 14/05/2018 tarihinde de İlimiz Eğitim Araştırma Hastanesinde hastane personellerine Ruh Sağlığı Şube Müdürü Emine GÖZEN eşliğinde Psikolog Nazlı KARAKOÇ PAKDEMİR, Psikolog Güneş YAMAN ve  ilimiz Çocuk İzlem Merkezi Personelleri Psikolog Fahrettin MUTLU, Psikolog Mahmut PAKDEMİR, Çocuk Gelişim Uzmanı Serap BAĞIR TANTAKİN ve Sosyal Hizmet Uzmanı Cemil AKAR  tarafından Çocuk İhmal ve İstismarının ne olduğu, İstismar mağduru çocuğun tespiti ve doğru yönlendirmenin nasıl yapılacağı, olayın hukuki boyutu ve ÇİM’ in tanıtımı hakkında farkındalık eğitimi verilmiştir.

Bu eğitimler sayesinde personellerin vakayla karşılaşması durumunda doğru tespiti ve yönlendirmeyi yapabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Yıl içerisinde eğitimlerimiz devam edecektir. 

  • RUH (3).jpg
  • RUH (2).jpg
  • RUH (1).jpg