TÜRKİYE SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMINA 2017-2018 DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI
16 Mayıs 2018 

Değerli Hekimlerimiz,

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı, her yıl başvuranlar arasından seçilen adayların 2 yıl boyunca Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığında görevlendirilerek teorik ve pratik eğitimlerle yetiştirildiği ve Bakanlığımızın  ihtiyaç duyduğu, sahada akut halk sağlığı olaylarına müdahale edecek yetkin ekiplerin oluşturulmasının hedeflendiği sertifikalı bir eğitim programıdır.

Eğitim programının 2017-2018 dönemi için duyuru yapılmış olup, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitelerinde (https://www.saglik.gov.tr/https://hsgm.saglik.gov.tr/) “Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programına Başvurular” başlığı altında yayınlanmaktadır.

Duyuru Linki:

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/630-t%C3%BCrkiye-saha-epidemiyolojisi-sertifikal%C4%B1-e%C4%9Fitim-program%C4%B1na-2017-2018-d%C3%B6nemi-ba%C5%9Fvurular%C4%B1-ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.html  

Son başvuru tarihi 14 Eylül 2018’dir. 

Hayırlı çalışmalar dilerim.

Dr. Ali GÖKTEPE

    Daire Başkanı