TIBBİ CİHAZ UYARI SİSTEMİ EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
11 Mayıs 2018


Müdürlüğümüz Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı tarafından 11.05.2018 tarihinde, Tıbbi cihazların kullanımı esnasında, cihazın performansında bozulma veya uygunsuzluk, etiket bilgileri, kullanım kılavuzundaki eksiklik nedeniyle hasta, kullanıcı yada üçüncü kişilerde ölüm ya da sağlık durumunda ciddi bozulma ile sonuçlanan /sonuçlanabilecek olayların bildirimi, sonrasında olayın değerlendirilmesi ve raporlanması sürecinin tespiti amacıyla tüm sağlık kuruluşlarında belirlenen Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi Birim sorumlularına eğitim toplantısı yapıldı.