​RUH SAĞLIĞI BİRİMİ ÇPGD EĞİTİMLERİ
16 Mayıs 2019


       Ruh Sağlığı Şubesi Tarafından ÇPGDEğitimleri Tüm Hızıyla Verilmeye  Devam Ediyor…

           Türkiye Halk Sağlığı KurumuRuh Sağlığı Programları Daire Başkanlığıtarafındangeliştirilen sağlık politikaları doğrultusunda yürütülen programların etkinliğini arttırmak üzere,ilgili personelin günün koşullarına uygun olarak görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları gerekmektedir.ÇPGD programının amacı; çocuğun Psikososyal gelişimini destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri içineentegreederek gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini desteklemeyi, gelişimi etkileyebilecek risk etmenlerini erken belirleyip erken müdahale etmeyihedeflemektedir. 

          Bu bağlamdaDiyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Ruh Sağlığı ProgramlarıTütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı MaddelerŞubesince yürütülen, 0-6 Yaş ÇocuğunPsikososyalGelişimini Destekleme ProgramıEğitimleri(ÇPGD);Psikolog Güneş YAMAN, Ebe Hayat AKMEŞE, Ebe Meral KARAOĞLAN ALTAN tarafından verilmeyebaşlamıştır.Programdâhilinde,02.05.2018 ve 07.05.2018 tarihlerinde  Müdürlüğümüz eğitimsalonunda, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına eğitimverilmiştir. Eğitimlerimiz 2018 yılı içerisinde de devam edecektir. 

Eğitimde;Olgu Tartışması,Beyin Gelişimi ve Sağlık,Görüşme Teknikleri,ÇPGDProgramı İzlem Formunun İncelenmesive Veri AktarımSistemikonularındaslayt ve video gösterimi yapılmıştır. 

      

                   Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi

  • RUH (8).jpg
  • RUH (7).jpg
  • RUH (10).jpg
  • RUH (2).jpg
  • RUH (6).jpg
  • RUH (9).jpg
  • RUH (3).jpg
  • RUH (5).jpg
  • RUH (4).jpg
  • RUH (1).jpg