24 Mart Dünya Tüberküloz Günü Basın Bildirisi
23 Mart 2018          24 Mart Dünya Tüberküloz Günü Basın Bildirisi

Verem (Tüberküloz) hastalığı, “Mycobacterium Tuberculosis “ basili tarafından oluşturulan ve solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır.

Geleneksel olarak tüm dünyada ve ülkemizde her yıl 24 Mart’ta düzenlenen, tüberküloz (verem) hastalığı ve bu hastalıkla mücadele konusunda toplumun ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi amaçlayan “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” nün, bu yıl da 24 Mart 2018 tarihinde tüm yurtta yapılacak toplantı, eğitim, propaganda faaliyetleri ve diğer etkinliklerle alınması hedeflenmektedir.

Dünya da ve Türkiye’de Verem Hastalığı                                                   

Verem, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen hala tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, günümüzde, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri  (2 Milyar kişi) tüberküloz mikrobu ile enfektedir. Bu insanların %10’unun, yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanma ihtimali bulunmaktadır.

DSÖ tarafından her yıl dünyada da yaklaşık 8,6 milyon kişinin verem hastalığına yakalandığı ve 1,3 milyon insanın bu hastalıktan öldüğü belirtilmiştir. Dünya genelinde tüberküloz hastalığının görülme oranının en yüksek olduğu bölgeler; Afrika ve Güney Doğu Asya bölgeleridir. Bu bölgelerin içinde dünyadaki Tüberküloz vakalarının yaklaşık %40’ı Hindistan ve Çin’de bulunmaktadır. Verem, dünyada bir tek etkene bağlı olup tedavisi olmasına rağmen en çok ölüme yol açan hastalıklardan biridir.

Verem Hastalığının Belirtileri
  • TBC 2.jpg
  • TBC1.jpg