18-24 MART ​YAŞLILARA SAYGI HAFTASI
16 Mart 2018                                   18-24 MART YAŞLILARA SAYGI HAFTASI

       Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri arası “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak kutlanmaktadır. Yaşlılık; daha çok organizmanın geriye dönüşü olamayan bir şekilde yıpranması, işlevlerinin bozulmaya başlamasıdır. Yaşlanma ayrıcalıksız her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan, süreğen ve evrensel bir süreç olarak tanımlanabilir. Organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi ile ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümüdür.

        Nüfusun yaşlanması yeni sorunlar ortaya çıkarmakta, yeni tutum ve hizmet gereksinimlerini gündeme getirmektedir. Biyolojik ve psikolojik alandaki kayıplar, sosyal alandaki kayıpları da beraberinde getirmektedir. Yaşlanmaya bağlı yeti kaybının ve hastalıkların tedavi ve rehabilitasyon giderlerinin artması, yaşlılarda görülme sıklığı artan hastalıklara bağlı sorunların yoğunlaşması, yaşlanmanın altında yatan yapısal ve işlevsel mekanizmaların gün geçtikçe anlaşılması yaşlılık döneminde sağlık hizmetlerinin önemini artırmıştır. Özellikle son dönemlerde evde bakım hizmetine gereksinim duyulmasına neden olmuştur.

      İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gerekmektedir.

     Yaşlılıkta sağlık sorunlarından korunmak için dikkat etmemiz gereken noktalar;

•   Yeterli ve dengeli beslenmek,

•   Doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapmak,

•   Alkol ve sigara kullanımından uzak durmak gerekmektedir.

       Yaşlılarımızın yaşam kalitesinin korunması ise yalnızca tanı ve tedavi hizmetlerinin uygun ve etkili sunumuyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam davranışları ve güvenli çevre ortamının oluşturulmasıyla da gerçekleşir. Güvenli ve sağlıklı çevre önlemleri yaşlılık döneminde düşmelerin önlenmesinde en önemli faktördür. Düşme yaşlılar arasında görülen en sık yaralanma nedenidir. Yaşlı bireyler arasında başta kalça olmak üzere çeşitli kemik kırıklarıyla sonuçlanan düşmeler, hareketsizliği artıran ve yatağa bağımlılığa neden olan bir faktördür. Düşmelerin, yaşlılarda bağımsızlık ve güven kaybına neden olabileceği de bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda, düşme nedenli kırıkların neredeyse tamamının ev içerisinde gerçekleştiği ve düşmelerin en fazla merdiven, sandalye, paspas ve yer döşemesinin uygunsuz olması nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir.

     Yaşlılarımızın yaşadığı ortamları güvenli hale getirmek için alınacak küçük önlemler arasında; kaymayan paspas veya yer döşemesi seçimi, tutamaklı merdiven, görme derinliğinde algılama bozukluğuna yol açmayacak desenli halı-kilim kullanımı, yeterince aydınlatılmış yaşam alanları, rakamları kolayca seçilebilen telefonlar ve kolayca görülebilecek acil telefon numaraları yerleştirilmesi yer almaktadır.

      İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır. Her yeni güne yaşlanmak için değil sağlıklı yaşamak için uyanmalıyız.

     Sağlıklı yaşlanma, her yaştan insanın sağlıklı, güvenli ve sosyal olarak aktif olabileceği bir hayat tarzını benimsemesiyle mümkün olacaktır.

EVİNİZDE ÖNLEMİNİZİ ALIN GÜVENLİ YAŞLANIN.