Hastaların Rehabilitasyonu için Hayvan Barınakları Ziyaret edildi.
27 Şubat 2018


Hastaların Rehabilitasyonu için Hayvan Barınakları Ziyaret edildi.

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı”nın hedeflerinden biri de ağır ruhsal bozukluğu olan bireyler için; hastane temelli uygulamalardan, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modeline geçilmesidir. Bu amaçla “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri” kurulmuş olup, yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. TRSM’ler, bölgesindeki ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygu durum bozuklukları) ve ailelerin bilgilendirildiği, hastaların ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; “rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup ve bireysel terapi” gibi yöntemler kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişkili çalışan birimlerdir.

Kronik ruh sağlığı bozukluğu (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygu durum bozuklukları) olan hastaların takip ve tedavilerinin sağlanması için oluşturulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi açısından ilimizde TRSM İl Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

           Sekretaryasını İl Sağlık Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi’nin yürüttüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu’nun 21.12.2017 tarihli toplantısında; TRSM’de kayıtlı hastalarımızı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait park bahçe işleri ve hayvan barınma alanlarında yürütülen çalışmalara dahil ederek hastaların rehabilitasyonları için destek sunulması kararı alınmıştır.

Hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak için İl Sağlık Müdürlüğümüz çalışmalarına ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarından başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere destek görmekteyiz.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sağlık Daire Başkanlığının desteği ile Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınakları Müdürlüğümüz koordinasyonunda TRSM hastaları ile ziyaret edilmiş olup hayvanların durumları ile ilgili barınakta görevli personellerden bilgi alınmıştır.  • IMG_6706.JPG
  • IMG_6707.JPG
  • IMG_6709.JPG
  • IMG_6710.JPG
  • IMG_6719.JPG
  • IMG_6731.JPG
  • IMG_6740.JPG