BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ


Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğün de  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır. Eğitimle ilgili detaylı bilgi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü resmi web sitesinde yayınlanmış olup eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla dilekçe, onaylı diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair dekont, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla belirtilen  Müdürlüklere  müracaatların sağlanması gerekmektedir.