Diyarbakır Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurul Toplantısı Yapıldı
21 Aralık 2017


Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı”nın hedeflerinden biri de ağır ruhsal bozukluğu olan bireyler için; hastane temelli uygulamalardan, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modeline geçilmesidir. Bu amaçla “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri” kurulmuş olup, yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. TRSM’ler, bölgesindeki ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygu durum bozuklukları) ve ailelerin bilgilendirildiği, hastaların ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; “rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup ve bireysel terapi” gibi yöntemler kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişkili çalışan birimlerdir.

Kronik ruh sağlığı bozukluğu (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygu durum bozuklukları) olan hastaların takip ve tedavilerinin sağlanması için oluşturulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi için ilimizde TRSM İl Koordinasyon kurulu oluşturulmuştur.

Diyarbakır Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İl Koordinasyon Kurulu 21.12.2017 tarihinde saat 10.00'da İl Sağlık Müdürlüğümüz ek Binası toplantı salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zülfü Barış ŞAHİN’in başkanlığında kurul üyesi Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ile TRSM ile ilgili toplantı yapılmıştır. Toplantıda  Ruh Sağlığı Merkezi’nin hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunabilmesi amacıyla ilgili kurumlar arası işbirliği görüşülmüştür.

Söz konusu toplantıda söz alan kurul üyesi kamu kurum ve kuruluş temsilcileri Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi bünyesinde kurulmuş olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin sorunları hakkında görüşlerini belirtmiş ve ortaya konulan çözüm önerileri doğrultusunda kararlar alınmıştır.  • IMG_6409.JPG
  • IMG_6412.JPG
  • IMG_6413.JPG