BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ HAKKINDA
01 Ağustos 2023

DUYURU

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ 22-23-24 AĞUSTOS 2023 TARİHLERİNDE DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ZEMİN KAT EĞİTİM SALONUNDA YAPILACAKTIR.

 

KATILIMCILARDAN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

* Katılımcı Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Çevre Sağlığı Birimine en geç 21 Ağustos 2023 tarihine kadar bir dilekçe ile başvuracaktır.

* Eğitime katılacak adayların en az ilkokul mezunu olması şarttır.

* Dilekçe Ekinde; Diploma aslı ya da onaylı fotokopisi veya e-Devlet’ten alınan Mezuniyet Belgesi, Kimlik Kartı fotokopisi, 1 adet fotoğraf,

*Eğitim Ücretininbanka şubelerinden yatırıldığına dair dekont aslı. (ATM dekontu, havale-eft kabul edilmeyecektir. Dekontun açıklama kısmına, başvuran kişinin adı soyadı ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Ücreti yazılacaktır.)

 

* Eğitim ücreti2023 yılı için 597 (beş yüz doksan yedi) TL dir.

Hesap Adı: Diyarbakır  İl Sağlık Müdürlüğü, Banka Adı: Halk Bankası

IBAN Numarası: TR89 0001 2009 3260 0005 0003 29 (Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Ücreti)

 

* Sertifika Ücretininbanka şubelerinden yatırıldığına dair dekont aslı. (ATM dekontu, havale-eft kabul edilmeyecektir. Dekontun açıklama kısmına, başvuran kişinin adı soyadı ve Biyosidal Ürün Sertifika Ücreti yazılacaktır.)

* Sertifika Eğitimi Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü - Çevre Sağlığı Birimi tarafından yapılacaktır.

 

* Sertifika Ücreti67 (altmış yedi)TL dir. (Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir.)

Hesap Adı: Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü,  Banka Adı: T.C. Merkez Bankası

IBAN Numarası: TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 (Sertifika Ücreti)

KATILIMCILARIN UYMASI GEREKEN ŞARTLAR

* Uygulayıcı Eğitimi 3 gün (18 saat) Teorik ve (6 Saat) Uygulama Eğitimi olarak 24 saattir.

* Mazeretsiz 3(üç) ve daha fazla derse katılmayan adayın eğitimi sonlandırılır ve sınava alınmaz.

* Eğitim sonunda sınav yapılacaktır.

* Yapılan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

* Sınava geç gelen, kopya ve yardımlaşma teşebbüsünde bulunan adayların sınavı iptal edilir ve sınav başarısız sayılır.

* Sınavda başarısız olan ve sınavı iptal edilen katılımcının son eğitimine takiben daha sonra yapılacak eğitim sonundaki iki sınava katılma hakkı vardır.

* Yapılan sınavlara katılmayan veya başarısız olan katılımcıların sertifika talep etme hakkı bulunmamaktadır. Katılımcıların Sertifika alabilmesi için tekrar müracaat ederek yapılacak eğitimlere katılmaları zorunludur.

* Eğitim sertifikasının geçerlilik süresi 10 yıldır. Süresi dolan sertifikalar yapılacak güncelleme  eğitimleri sonunda yenilenmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü - Çevre Sağlığı Birimi

Adresi: Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi 2. Sanayi Sitesi Karşısı Seyrantepe Yenişehir/

Tel No: 0(412) 228 69 94  Dahili No: 1026-1025

 

Detaylı bilgi için:       Mehmet Ali SİRACOĞLU                       

                                     Çevre Sağlığı Birimi