2022 Yılı Temmuz Dönemi Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırım Duyurusu
04 Temmuz 2022

 

 


diyaliz.jpg
   

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15’e istinaden ilimiz diyaliz merkezlerinden;

 

Birinci Bölgede (Bismil,Silvan); hasta sayısı 95, seronegatif cihaz sayısı 20 olup, hasta/cihaz oranı 4,8’ lik oranla 4 (dört) cihaz artırımının olabileceği,

 

İkinci Bölgede (Ergani); hasta sayısı 75, seronegatif cihaz sayısı 16 olup, hasta/cihaz oranı 4.7’lik oranla 3 (üç) cihaz artırımının olabileceği,

 

Üçüncü Bölgede (Üniversite,  SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Özel Diyaliz Merkezleri); hasta sayısı 600, seronegatif cihaz sayısı 150 olup, hasta/cihaz oranı 4.0’lık oranla 1 (bir)cihaz artırımının olabileceği belirlenmiştir.

 

Cihaz artırımında bulunmak isteyen diyaliz merkezlerinin 05.08.2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR…