Diyabet Okulu İçin Diploma Basımı 1 Kalem-TEKLİF
30 Mayıs 2022Hastanemizin ihtiyacı üzerine "Diyabet Okulu İçin Diploma Basımı 1 Kalem", 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi d bendine göre Doğrudan Temin usulü ile yapılacaktır.  Aşağıda isim ve miktarları belirtilen malzemelere ait KDV hariç birim fiyatınızı 02.06.2022 tarihi saat 10.00'a kadar satinalmabismil@gmail.com mail adresine gönderilmesi ve ya satınalma birimine elden teslim edilmesi  hususunda;
               Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Fiyat İstemi _ Tekli_Ustyazi_0912e5d4-1df4-424d-bd46-e8afe56d97a3.pdf
TEKNİK ŞARTNAME.pdf