Sağlıklı Su ve Su Depolarının Temizliği, Klorlama Cihazlarının Kullanımı Eğitimi
06 Ekim 2017     Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orijinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve ticari amaçla satışa arz edilmeyen suların sağlık açısından zararlı olabilecek mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesidir.Su depolarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi güvenli içme ve kullanma suyu temininde en önemli basamaklardan birisidir. Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Şubesi çalışanlarından  Çev. Sağ. Teknisyenleri Ömer KOÇ ve Cuma KURT Sağlıklı Su ve Su Depolarının Temizliği,Çüngüş  DİSKİ  Müdürlüğünden Memur Musa GÜNGÖR, Çınar DİSKİ İlçe Şube Müdürü Mak. Tek. Ferhat KAHRAMAN, Silvan DİSKİ Şube Müdürlüğünden Kim.Tek. Filiz GÜNEŞ   tarafından Klorlama Cihazlarının Doğru Kullanımı hakkında 28/09/2017-04.05/10/2017  tarihlerinde Çüngüş, Çınar, Sillvan ilçelerinde görev yapmakta olan  Çüngüş: 22kişi   Çınar:28 kişi Silvan:34  Muhtara  eğitimler verilmiştir.