10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI
11 Mayıs 2022

a - Kopya.jpeg
İnsan hayatındaki önemli amaçlardan biri, doğum anından başlayıp hayatın sonuna kadar bütün ömrünü sağlıklı olarak yaşayabilmektir. Sağlık, daha önceleri hastalıkların görülmemesi ve ölümün olmayışı şeklinde açıklanıyordu. Günümüzde kullanılan tanımı ise; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yasalarında yer alan, "Sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlık durumunun olmayışı değil, aynı zamanda bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır." biçimindedir.

 Yaşam süresinin uzaması, doğum hızındaki azalma ve bunun sonucunda yaşlı nüfusun giderek artması engelli birey sayısını azaltmayıp aksine arttırabileceğini tahmin ettirmektedir. Kişisel faktörlerin yanında (örneğin; yaş, cinsiyet, ırk, eğitim), çevre şartlarının bozulması da bu oranları yükseltebilecektir. Sağlıktaki gelişmeler, travma, beyin hasarı, nörolojik hastalıklar, kronik hastalıklar gibi çeşitli hastalıklar sonrası kalan hasarlara bağlı bireylerin engelli olarak yaşamalarına yol açacaktır. Bundan dolayı engellilik son yıllarda halk sağlığı açısından üzerinde daha çok durulan ve tedbirler alınması gereken bir konu olmuştur.

 Dünya’daki insanların yaklaşık %15’ine denk gelen bir milyardan daha fazla kişide birçok engellilik durumu mevcuttur. Bunların110-190 milyonu çok ciddi engel durumuna sahiptir ve fonksiyonlarını yerine getirmekte çok güçlük çekmektedirler. Kronik hastalıkların artması ve nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak engellilik hızı da artış göstermektedir. Trafik kazaları, doğal afetler ve savaşlar da engelliliğe yol açmaktadır. Engellilikle ilişkili sağlık durumlarının bazıları kötü sonuçlanıp ve daha kapsamlı sağlık hizmeti gerektirirken, bazıları da daha iyi şekilde sonuçlanmaktadır.

Bakanlığımız tarafından engelliliğin önlenmesi amacı ile doğumdan itibaren tüm bebeklere; yeni doğan işitme testi, fenilketonüri taraması, biyotidinaz enzim eksikliği ve tiroid hormon eksikliği taraması, gelişimsel kalça çıkıklığı erken tanı ve tedavisi, erken yaş taramaları yapılmaktadır. Evinde sağlık hizmetine ihtiyacı olan engelli bireylere muayene, tetkik ve tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin artırılması umuduyla tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz.
b.jpeg