Müdürlüğümüze Bağlı Hazro İlçe Entegre Hastanesinin İhtiyacı olan 1 Kalem malzeme alımı
09 Mayıs 2022

 

İdaremizc Müdürlüğümüze Bağlı Hazro İlçe Entegre Hastanesinin İhtiyacı olan 1 Kalem malzeme alımı işine ait aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen malın/hizmetin temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere 12./05/2022 tarih ve saat 14:00’e kadar  fiyat vermenizi rica ederiz.

Ayrıntılı bilgi için 0412 228 69 94 Dahili:3071 temindogrudan21@gmail.comdoc01460120220509132250.pdf