Müdürlüğümüze Bağlı Hazro ve Kocaköy İlçe Entegre Hastanesinin İhtiyacı olan 1 Kalem malzeme alımı
09 Mayıs 2022

 

İdaremizce Müdürlüğümüze Bağlı Hazro ve Kocaköy İlçe Entegre Hastanesinin İhtiyacı olan 1 Kalem malzeme alımı işine ait aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen malın/hizmetin temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica ederiz.

doc01455320220509065139.pdf