2022 YILI 1.DÖNEM İL İÇİ PERSONEL ATAMASI
05 Nisan 2022

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/02/2019 tarih ve 2833 Sayılı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ile 02/02/2018 tarih ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönergesine istinaden; Müdürlüğümüz tarafından 2022 Yılı 1.Dönem İl İçi Sağlık Personeli ile İdari ve Teknik Personeli Ataması İçin İlan Metni (Müracaat Şartları) ve Atama Takvimi kurulan Komisyon tarafından belirlenerek karar altına alınmış olup aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2022 Yılı 1.Dönem İl İçi Sağlık Personeli Ataması Yapılacaktır. 

Atama ve Nakil Talep Formu.pdf
il içi yerleştirme 2022.pdf
İl İçi atama usul ve esaslar ile başvuru takvimi1.pdf