Müdürlüğümüze Bağlı Kocaköy İlçesi Çaytepe Aile Sağlığı Merkezi ve Lojmanı Tadilat Yapım İşi
22 Mart 2022

 

İdaremizce Müdürlüğümüze Bağlı Kocaköy İlçesi Çaytepe Aile Sağlığı Merkezi ve Lojmanı Tadilat Yapım İşiişine ait aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen malın/hizmetin temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere 25/03./2022 tarih ve saat 14:00’e kadar  fiyat vermenizi rica ederiz.doc01343120220322065451.pdf