Odyometri ve tinpanometri kalibrasyonu (yaklaşık)
28 Ocak 2022

 Hastanemizin ihtiyacı olan Odyometri ve tinpanometri kalibrasyonu (yaklaşık) alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi "d" bendi gereğince Doğrudan  Temin Usulü ile yapılacaktır. Bu iş ile ilgili olarak K.D.V. hariç fiyatlarınızı en geç 02/02/2022 saat 14:00'da  Doğrudan Temin birimine getirmeniz ricasıyla;Odyometri ve tinpanometri kalibrasyonu (yaklaşık).pdf