2022 Yılı Ocak Dönemi Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırım Duyurusu
10 Ocak 2022

diyaliz.jpg
   

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15’e istinaden ilimiz diyaliz merkezlerinden;

Birinci Bölgede (Bismil, Silvan); hasta sayısı 85, seronegatif cihaz sayısı 21 olup, hasta/cihaz oranı 4,0’ lık oranla 1 (bir) cihaz artırımının olabileceği,

İkinci Bölgede (Ergani); hasta sayısı 66, seronegatif cihaz sayısı 16 olup, hasta/cihaz oranı 4.1’lik oranla 1 (bir) cihaz artırımının olabileceği,

Üçüncü Bölgede (Üniversite,  SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Özel Diyaliz Merkezleri); hasta sayısı 579, seronegatif cihaz sayısı 150 olup, hasta/cihaz oranı 3,9’luk oranla cihazartırımının olamayacağı belirlenmiştir.

Cihaz artırımında bulunmak isteyen diyaliz merkezlerinin 07.02.2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR…