2021-2022 Yılı 12 Aylık İzolasyon Panoları Ve UPS Sistemleri Bakım Onarım İşi
15 Aralık 2021

Fiyat İstemi _ Tekli_Ustyazi_a8b920d0-07c8-4c1d-8797-136ee7802d90.pdf
TEKNİK ŞARTNAMEE.pdf

   Hastanemizde mevcut İzalasyon Panoları ve UPS Sistemi Bakım Onarımına istinaden "2021-2022 Yılı 12 Aylık İzolasyon Panoları Ve UPS Sistemleri Bakım Onarım İşi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi d bendine göre Doğrudan Temin usulü ile yapılacaktır.  Aşağıda isim ve miktarları belirtilen malzemelere/işe ait KDV hariç birim fiyatınızı ivedi olarak satinalmabismil@gmail.com mail adresine gönderilmesi ve ya satınalma birimine elden teslim edilmesi  hususunda;
               Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.