Müdürlüğümüze Bağlı Araçların Zorunlu Trafik Sigortalarının yapılması işi
30 Kasım 2021

daremizce Müdürlüğümüze Bağlı Araçların Zorunlu Trafik Sigortalarının yapılması   işine ait aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen malın/hizmetin temini düşünülmektedir. . Listedeki kalemlere 03/11./2021 tarih ve saat 14:00 kadar  fiyat vermenizi rica ederizdoc01051720211130062804.pdf