25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
26 Kasım 2021

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında, 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” ilan etmiştir.  Bu çerçevede, her 25 Kasım’da tüm ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, kadına yönelik şiddet konusunun gündeme gelmesi, tartışılması ve farkındalık oluşturulması sağlanmaya çalışılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Kadına Yönelik Şiddeti; “Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanıma daha sonra ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakarak uygulanan ekonomik şiddette dahil edilmiştir.

Şiddete maruz kalmak fiziksel, ruhsal ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlara yol açmaktadır. Annelerine uygulanan şiddete tanık olan çocukların da ruh sağlığı bozulmaktadır. Ayrıca şiddete tanık olan çocuklar şiddet uygulayıcıları haline gelmektedirler. Şiddete uğramak kadınlarda birçok ruhsal hastalığın oluşumunu tetiklemektedir. Panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve korkular başta olmak üzere kaygı bozuklukları ve depresyon gibi toplumda sık görülen bazı ruhsal hastalıklar kadınlarda erkeklerden daha sık görülmektedir.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede sağlık personeli önemli bir role sahiptir. Şiddetle karşılaşan kadının ilk temas ettiği meslek gruplarından biri sağlık personelidir. Sağlık personeli, şiddet gören kadını sonradan karşılaşacağı şiddetten korumada, güvenlik planı oluşturarak veya gerekiyorsa sığınma evine yönlendirerek desteklemede önemli rol oynar.

Çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olan kadına yönelik şiddeti azaltmak için, yürütülen mücadele programlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına görev düşmekle beraber, şüphesiz sağlık hizmetlerinin bu mücadele programında payı büyük olacaktır. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğü olarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hem sağlık çalışanlarına hem de halka yönelik eğitim faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; obezite danışmanlığı, kanserde erken teşhis amacıyla tarama programları yapılmakta; Evlilik ve Gebelik Öncesi Danışmanlık Programı ile erken yaşta evlilikleri azaltmak, modern aile planlaması yöntemleri kullanımını artırmak, istenmeyen gebelikler, isteyerek gerçekleşen düşükler ve anne ölümlerini azaltmak ve sağlık alanında kadının statüsünü yükseltmek amaçlanmaktadır.

Türkiye’de kadınların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin verilerde sürekli bir iyileşme görülmekle birlikte arzu edilen noktada olmadığı açıktır. Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların pek çok konuyla bağlantısı nedeniyle konunun bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınması ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların işbirliği içinde hareket etmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla 25 Kasım haftasında Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü kapsamında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletmeleri Müdürlüğü işbirliği ile GARD Ormanına 400 adet Karaçam ağacı dikilmiştir. 

Aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü çeşitli Kurum ve Kuruşların da katıldığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası  Mücadele Günü Çalıştayı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü’nde “Kadına Şiddete Karşı Burdayım” diyerek ve kadına şiddetin son bulduğu bir toplum temenni ediyoruz.

  • WhatsApp Image 2021-11-26 at 11.19.42-1.jpg
  • WhatsApp Image 2021-11-26 at 11.19.41-1.jpg
  • WhatsApp Image 2021-11-26 at 11.19.41 (1)-1.jpg