Barkod Etiketi Ve Sterilizasyon Kabı Alımı
23 Kasım 2021

Fiyat İstemi _ Tekli_Ustyazi_c87c7d8d-5679-4309-b8bb-c1eaa8183ad8.pdf
TEKNİK ŞARTNAME.pdf


Hastanemizin ihtiyacı üzerine "Barkod Etiketi Ve Sterilizasyon Kabı Alımı", 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi d bendine göre Doğrudan Temin usulü ile yapılacaktır.  Aşağıda isim ve miktarları belirtilen malzemelere ait KDV hariç birim fiyatınızı 26.11.2021 tarihi saat 10.00'a kadar satinalmabismil@gmail.com mail adresine gönderilmesi ve ya satınalma birimine elden teslim edilmesi  hususunda;
            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.