0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD)
01 Ekim 2021

       1-1.jpg

İnsanın yaşam boyu bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı, beyninin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Beyin gelişimi büyük oranda yaşamın ilk yıllarında, özellikle de anne karnında ve doğumdan sonraki ilk beş yılda oluşur. İnsanın yaşam boyu kullanacağı becerileri, öğrenme kapasitesi, çevreyle ilişki yetenekleri ve kişiliği de beyin gelişimi ile birlikte büyük ölçüde bu yıllarda gelişir. Beynin hızla geliştiği gebelik ve 0–6 yaş döneminde ülkemizde anne ve çocukla düzenli ilişkisi olan tek yaygın yapılanma, birinci basamak sağlık hizmetleri yapılanmasıdır. Birinci basamak çalışmalarında gebe ve çocuklara yönelik koruyucu hizmetlerin en önemli unsuru düzenli gebe-çocuk izlemleridir.

“0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı”, Psikososyal gelişimi destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre ederek gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğu destekleyip ruhsal, sosyal ve bedensel olarak sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamaktır.

Söz konusu programın Covid-19 pandemi döneminde de sürdürülebilmesi için Dünya Sağlık Örgütü teknik desteği ile uzaktan eğitim platformu hazırlanmış olup, sistem üzerinden aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının eğitimi izlemesi ve eğitimin hemen bitiminde Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Eğiticileri Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında, eğitici eğitimi almış il eğitim ekipleri tarafından katılımcılar ile canlı platformda toplantı yapılarak, katılımcıların program ve eğitim ile ilgili sorularının cevaplanması hedeflenmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimleri (ÇPGD); Psikolog Güneş YAMAN,  Psikolog Berçem EROĞLU KALA ve Ebe Hayat AKMEŞE tarafından Dünya Sağlık Örgütü teknik desteği ile hazırlanan uzaktan eğitim platformunda aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere 20-23 Eylül tarihleri arasında eğitim verilmiştir.

Birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler tekrarlanmakta, belirli aralıklarla süpervizyon çalışmaları yapılmaktadır.