SAĞLIĞI GELİŞTİREN BELEDİYE(SAGEB) TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
28 Eylül 2021

       Bakanlığımızca uygulanan Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023’da “aktif çevrelerin oluşturulması”; Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında ise “sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak” amaçlar ve hedefler arasında yer almaktadır.

        Bu kapsamda akademisyenlerin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılan çalıştayda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, sağlığın geliştirilmesine katkı sunmak isteyen belediyelere yol göstermek amacıyla hazırlanan “Sağlığı Geliştiren Belediye (SAGEB) Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır. İlgili rehberin Belediyelere tanıtılması amacıyla Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Uzmanı Dr. Ferah ŞAHMAN GÖREN ve birim personeli Diyetisyen Gülhan DİNLER tarafından 28.09.2021 tarihinde Müdürlüğümüz Abdullah Biroğul Toplantı salonunda tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir.
32.jpeg
2.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-28 at 10.46.57.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-28 at 10.46.57 (1).jpeg