Lice İlçesi Oyuklu Mahallesi 102 ada 9 numaralı parselin ifraz ve yola terk işlemlerinin yapılması
21 Eylül 2021

Müdürlüğümüz 4734 sayılı KİK Kanununun 22/D maddesine istinaden Diyarbakır ili Lice İlçesi Oyuklu Mahallesi 102 ada 9 numaralı parselin ifraz ve yola terk işlemlerinin yapılması hizmet Alımı yapılacaktır.

Teklif için ekte yer alan teklif mektubunu 27.09.2021 tarihi saat 11:00 e kadar müdürlüğümüz doğrudan temin birimine elden verebilir,  veya temindogrudan21@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için 0412.228 69 94 Dâhili:3071

Not:Teklif mektubu ve teknik şartname ektedir. 

doc00874020210921085856.pdf