Silvan ASH'ilerde bulunan Ambulansların Yakıt (Euro Dizel) alım işi
06 Eylül 2021

Müdürlüğümüz 4734 sayılı KİK Kanununun 22/D maddesine istinaden Müdürlüğümüze  Bağlı Silvan ASH'ilerde bulunan Ambulansların yıl sonuna kadar Yakıt (Euro Dizel) Alımı yapılacaktır.

Teklif için ekte yer alan teklif mektubunu 07.09.2021 tarihi saat 14:00 e kadar müdürlüğümüz doğrudan temin birimine elden verebilir,  veya temindogrudan21@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için 0412.228 69 94 Dâhili:3071

Not:Teklif mektubu ve teknik şartname ektedir. doc00829520210906080505.pdf