Hemşireler ve Diyabet

Ekran Alıntısı-1.png

1921 yılında insülini bularak diabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in doğum yıl dönümü anısına, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak ilan edildi.

Diyabette farkındalığı artırmak ve mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla her yıl farklı bir tema belirlenmektedir. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 2020 yılı teması ise “Hemşireler ve Diyabet”tir. Bu yılki tema, hemşirelerin diyabetli bireyleri desteklemede oynadıkları önemli rol hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Toplumun değerli bir üyesi olan hemşireler, çok çeşitli sağlık sorunları ile yaşayan insanları desteklemek için önemli rol oynamaktadır. Diyabetle yaşayan veya diyabete yakalanma riski olan bireylerin de bu desteğe ihtiyacı vardır.

Diyabetli bireyler bir dizi zorlukla karşı karşıyadır ve hemşireleri onları destekleyecek becerilerle donatmak için eğitim çok önemlidir.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre;

  • Hemşireler, sağlık profesyonellerinin %59’unu oluşturmaktadır.
  • Küresel hemşirelik işgücü 27,9 milyon olup, bunların 19,3 milyonu profesyonel hemşiredir.
  • 2018 yılında küresel hemşire açığı 5,9 milyondur. Bu açığın % 89'u düşük ve orta gelirli ülkelerde yoğunlaşmaktadır.
  • Hemşirelik mesleğindeki eksikliklerin üstesinden gelmek için eğitilen ve istihdam edilen hemşire sayısının 2030 yılına kadar yılda % 8 artması gerekmektedir.

 

Diyabetli Bireyler: Hemşireler Fark Oluşturur

Diyabetli bireylerin sayısı dünya çapında artmaya devam ettikçe, hemşirelerin ve diğer sağlık destek personelinin diyabet yönetimindeki rolü, giderek daha önemli hale gelmektedir. Hemşireler genellikle diyabetli bireylerin etkileşim kurduğu ilk ve bazen tek sağlık profesyonelidir ve bu nedenle ilk değerlendirme, bakım ve tedavilerinin kalitesi hayati önem taşır.

Hemşirelerin diyabet tedavisinde kilit rol oynadığı noktalar şunlardır:

  • Diyabetin erken teşhisi ve dolayısıyla erken tedavisini sağlamak,
  • Komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için diyabetli bireylere diyabet yönetim eğitimi ve psikolojik destek sağlamak,
  • Tip 2 diyabeti önlemek amacıyla risk faktörü olan bireylere yardımcı olmak.
Tip 2 Diyabetten Korunmanın 7 Yolu
https://www.youtube.com/watch?v=fpxz9RJagJw