2020 Temmuz 4924 Başvuru Kabul,Red ve Kuraya Kalanlar Listesi
29 Temmuz 2020

Güncelleme Tarihi: 28/07/2020

29 Temmuz Çarşamba günü SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Konferans Salonunda saat 16:30’da yapılacak olan 2020 Temmuz 4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş Kurasına başvuran Pratisyen Hekimlerden ve Uzman Hekimlerden  başvuruları Kabul, Red ve Kuraya kalanların Listesi ektedir.

 Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMASI UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunludur.

 Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMADAN GEÇİŞİ UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunlu değildir.

Kuraya başvuruda bulunmuş olup kuraya katılamayacak olan personelin yerine kura işlemini gerçekleştirecek olan kişinin kimlik fotokopisi ve Noter onaylı Vekaletnamenin aslı ile Kura Yerinde hazır bulunması gerekmektedir. 

2020 Temmuz Ayı 4924 Sözleşmeli Personel Başvuru Değerlendirme Listesi (Cezalı Durum, Geç Başvuru, Kabul ve Ret Listesi).xlsx