Personel Gizlilik Sözleşmesi
25 Mart 2020

Personel Gizlilik Sözleşmesi Uyulması Gereken Kurallar:

1-Gizlilik sözleşmesi eksiksiz doldurulup resmi yazı ile ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze bildirimi yapılacaktır.
2- e-mail adresi firmaya bağlı mail adresi olmalıdır. gmail, hotmail vb. kabul edilmeyecektir.
3-Islak imzalı 2 (adet) hazırlanmalı 1 (bir) tanesi İl Sağlık Müdürlüğünde 1 (bir) tanesi kurumda kalacaktır.
4-Gizlilik sözleşmesi uygulama prosedürü için  https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/files/Gizlilik_Sozlesmeleri/BG.PR.23%20G%C4%B0ZL%C4%B0L%C4%B0K%20S%C3%96ZLE%C5%9EMELER%C4%B0%20UYGULAMA%20PROSED%C3%9CR%C3%9C.pdfPERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ.pdf