GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMİ
17 Haziran 2020

         GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMİ

              Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri; gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli etkin, verimli ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasıdır. Anne adaylarının fiziksel ruhsal ve sosyal yönden doğumu ve doğum sonrasını bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi için gebe okulu, gebe bilgilendirme sınıfı, doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerine yönelik standartların geliştirilmesi gereği duyulmuş bu amaçla da eğitimler planlanmıştır.

            17-18-19 Şubat 2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü zemin kat eğitim salonunda İlçe Sağlık Müdürlükleri,  Kamu ve Özel Hastanelerin Gebe Bilgilendirme sınıfları ve Gebe Okulların da çalışacak (26 kişi) olan sağlık personeline (Doktor. Ebe ve Hemşire’) ye yönelik eğitim düzenlendi.

             Eğitimde Gebelik, Doğum, Doğum sonu, Doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, Lohusalık, Anne sütü ve Yenidoğan Bakımı konularında sunumlar yapıldı.

             Eğitimci Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğün’de çalışan Fizyoterapist Ceren BAYBAŞİN, Çeküsh Biriminde çalışan Doktor Yasemin ZEHİROĞLU, Çeküsh Biriminde çalışan Hemşire Dilek YILDIRIM, Dağkapı Çeküsh Birimi ( AÇS/AP’)den Ebe Ayhan ÖNCEL ve Bağlar Çeküsh Birimi( AÇS/AP’) tan Ebe Hamire ASLAN ve Hemşire Medine ÖZEL katılmıştır.

             Eğitimin başında Gebe Bilgilendirme Sınıflarının ve Gebe Okulu programının önemi konusunda Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜSH Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Fatma ÖZDEMİR tarafından bilgilendirme yapıldı. Oluşturulacak Gebe bilgilendirme Sınıflarının ve Gebe Okullarının oluşturulması için önerilerde bulundu. Programın sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

  • 77892062.jpg
  • 77892063.jpg
  • 77892060.jpg