2020 Yılı Ocak Dönemi Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırım Duyurusu
17 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15’e istinaden ilimiz diyaliz merkezlerinden;

Birinci Bölgede (Bismil); hasta sayısı 40, seronegatif cihaz sayısı 10 olup, hasta/cihaz oranı 4.0’lİk oranla 1 (bir)cihaz artırımının olabileceği,

İkinci Bölgede (Ergani); hasta sayısı 68, seronegatif cihaz sayısı 16 olup, hasta/cihaz oranı 4.3’lik oranla 2 (iki) cihaz artırımının olabileceği,

Üçüncü Bölgede (Üniversite,  SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Özel Diyaliz Merkezleri); hasta sayısı 607, sero (-) cihaz sayısı 149 olup, hasta/cihaz oranı 4,1’lik oranla 3 (üç) cihaz artırımının olabileceği belirlenmiştir.

Cihaz artırımında bulunmak isteyen diyaliz merkezlerinin 05.02.2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR…