Kurumsal Firmalar İçin VPN Erişim Talep Formu
06 Aralık 2019


VPN Erişimi Uyulması Gereken Kurallar:

1-VPN ağına erişim için talep formu eksiksiz doldurulup resmi yazı ile ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze bildirimi yapılacaktır.
2- e-mail adresi firmaya bağlı mail adresi olmalıdır. gmail, hotmail vb. kabul edilmeyecektir.
3-Islak imzalı 2(adet) hazırlanmalı 1 (bir) tanesi İl Sağlık Müdürlüğünde 1 (bir) tanesi kurumda kalacaktır.
4-VPN Talepleri en fazla 6 (altı) ay olmalıdır.
5-Gizlilik Sözleşmesi devam eden personel/kurum için sadece VPN talep formu yeniden gönderilecektir.
7-Kullanıcı adı mail ile şifre mesaj ile gönderilecektir.


kurumsal-ssl-vpn-erisim-talep-formu.pdf