25-26 Ekim 2018 Tarihinde Bakanlığımızca Yapılan Kura Neticesinde Sürekli İşçi Yedek Başvuruları (2. Yedek Alımı)
17 Haziran 2020

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere kura usulü ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere 25-26 Ekim 2018
tarihlerinde gerçekleştirilen kura neticesinde asil olan hak sahiplerinden başvuru yapmayanların yerine belirlenen yedek hak sahiplerinin isim listesi ve Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazıları ile gerekli başvuru belgeleri ekte sunulmuştur.

Başvurular 03.12.2019 - 17.12.2019  tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına bağlı Atama Birimine yapılacaktır

NOT: Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği metnine istinaden, yedek olarak atanmaya hak kazanan sürekli işçi alımı, göreve başlama işlemleri hakkında duyuru ile yedek alımları yapılmış olup, evrağını teslim etmeyen yedek kişilerden tekrar yedek alımı yapılacaktır.  Sürekli İşçi Yedek Listesi.xlsx
Güvenlik Soruşturma Formu.xls
Bakanlık Yazı.pdf
AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU.docx

GÖREVE BAŞLAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER.pdf
MAL BİLDİRİM FORMU.pdf