overlay

ÇPGD Eğitimi

           Çpgd Eğitimi

        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Halk Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sağlık politikaları doğrultusunda yürütülen programların etkinliğini arttırmak üzere, ilgili personelin günün koşullarına uygun olarak görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları gerekmektedir.

       Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimleri (ÇPGD) programının amacı; çocuğun Psikososyal gelişimini destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri içine entegre ederek gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini desteklemeyi, gelişimi etkileyebilecek risk etmenlerini, otizmi erken belirleyip erken müdahale etmeyi hedeflemektir.

      Bu bağlamda Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi tarafından yürütülen 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimleri (ÇPGD);  Ebe Hayat AKMEŞE, Ebe Meral KARAOĞLAN ALTAN ve Psikolog Onur BÖRTÜÇENE  tarafından 2015 yılından bu yana verilmektedir. Program dâhilinde Müdürlüğümüz Toplantı salonunda 21.11.2019 tarihinde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına eğitim verildi. Eğitimde; Olgu Tartışması, Beyin Gelişimi ve Sağlık, Görüşme Teknikleri, Otizm Spektrum Bozukluğu, ÇPGD Programı İzlem Formunun İncelenmesi ve Veri Aktarım Sistemi konularına değinildi.Eğitimlerimiz yıl boyunca verilmeye devam edecektir.

  • IMG_20191121_110213.jpg
  • IMG_20191121_130332.jpg
  • IMG_20191121_133401.jpg
  • IMG_20191121_113118.jpg
  • IMG_20191121_110143.jpg