overlay

Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi

Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı gereği, Biyosidal Ürünlerin Kullanımı Usul ve Esasları  Hakkındaki Yönetmeliğin 27 inci maddesine istinaden Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi yapılacaktır.


Mesul Müdürlük Günce_Ilgi_737bb9a4-b44a-4b98-a8a7-6d24326d4b80.pdf
Mesul Müdürlük Günce_Ek_a143fab9-ff7d-4ea1-bd33-eafff1987374.pdf