2020 YILI AVUKAT KADROSU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU
17 Haziran 2020

2020 YILI AVUKAT KADROSU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU
Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personele ihtiyaç duyulan 35 (otuz beş) adet Avukat kadrosu için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri
02 - 13 Aralık 2019 tarihleri arası (13 Aralık 2019 tarihi saat 18.00‘e kadar)

Yazılı Sınav Tarihi Yeri ve Saati
25 Ocak 2020 ANKARA (T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi) Saat: 10.00


BAKANLIK YAZISI.pdf

2020 YILI AVUKAT KADROSU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU.pdf